Velkommen til temakveld for yngre personer med demens og deres pårørende tirsdag 1.oktober kl. 17.00 – 19.00 på Finstua på Trondhjems Hospital. Lege og stipendiat Marte Kvello presenterer funn fra forskningen sin «Ung demens i Trøndelag». Presentasjonen er tilrettelagt for personer med demens.