Konsert i Hospitalsparken

Det blir utekonsert torsdag 30.april kl 11:00 i Hospitalsparken med Runa, Mari og Bjørn fra Vår Frue.
Husk å hold god avstand fra hverandre.
Velkommen