Rutiner for besøk ved Trondhjems Hospital

(For rutiner f.o.m 23.juni se her)

Trondhjems Hospital har åpnet opp for besøk på både sykehjem og HDO.
Under kan du gjøre deg kjent med rutinene vi følger for å kunne ha dette tilbudet.