Rutiner for besøk ved Trondhjems Hospital fra 23.juni

Trondhjems Hospital har åpnet opp for besøk på både sykehjem og HDO.
Under kan du gjøre deg kjent med rutinene vi følger for å kunne ha dette tilbudet.