Rutiner for besøkende som har vært på utenlandsreise

Alle som ønsker å besøke Trondhjems Hospital etter 06.august og som har oppholdt seg i utlandet, må vente i 10 dager før det gjennomføres besøk.
I tillegg gjelder tidligere rutiner som normalt.
For eventuelle spørsmål, ta kontakt med administrasjon eller avdelingsleder. Kontaktinformasjon finner du her