Ledig stilling

AKTIVITØR

Om stillingen

Vi søker en aktivitør med godkjent aktivitørutdanning, og som har gode kunnskaper og stor interesse for arbeid i eldreomsorgen. Vi ønsker oss en medarbeider som er kreativ og har gode samarbeidsegenskaper.

Trondhjems Hospital er en ideell stiftelse fra 1277. Stiftelsen har driftsavtale med Trondheim kommune for helse- og omsorgstjenestene. Vårt tjenestetilbud består av sykehjem, bokollektiv for personer med demens, dagsenter, bo- og aktivitetstilbud for yngre personer med demens, heldøgns omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester til omliggende boliger. Stiftelsen har en frivilligsentral og et kjøkken som driver kafè og cateringvirksomhet, vaktmesteravdeling, husøkonomavdeling og administrasjon. Her er 220 ansatte som gir tjenester til ca 150 brukere hver dag. Vi har god dekning av fagpersonell, jobber tverrfaglig og er opptatt av fag og kvalitet.

Gå hit for å søke på stilingen:

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/191075/aktivitoer