Ledig stilling

FYSIOTERAPAUT

Om stillingen

Vi søker fysioterapeut i 100% svangerskaps vikariat på Løkkanstua Aktivitetssenter ved Trondhjems Hospital fra og med 31.08.2020- 31.08.2021, men med muligheter for fast ansettelse.

Løkkanstua aktivitetssenter er et av tre aktivitetstilbud for yngre personer med demens som Trondhjems Hospital drifter på vegne av Trondheim Kommune.

Tjenesten er organisert med både dag og ettermiddag/kveld åpent.

Vi ønsker å komme raskt inn med tilbud til personer i en tidlig fase i sykdommen. Dette for å opprettholde funksjon og mestring, avlaste pårørende og utsette behov for faste hjemmetjenester.

Personsentrert tilnærming og individualisering av tilbudet vektlegges og utvikles i samarbeid med brukerne og deres pårørende.

Da det er et stort fokus på aktiviteter, ønsker vi en fysioterapeut med på teamet. Vi søker etter en engasjert og motivert person som ser mulighetene i forhold til brukergruppen og tjenesten. Oppfordrer menn til å søke stillingen.

Gå hit for å søke på stilingen:

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/190516/fysioterapeut