Ledig stilling

Forstander/daglig leder.

Forstander ved Stiftelsen Trondhjems Hospital slutter etter oppnådd aldersgrense, og vi har derfor ledig fast 100% stilling for en synlig og samlende leder med stort engasjement for å videreutvikle Hospitalet som organisasjon. Trondhjems Hospital er en ideell stiftelse som har eksistert i byen siden 1277 og har som hovedformål å drive omsorgstjenester. Forstander har et helhetlig lederansvar for stiftelsens omsorgstilbud og for å ivareta og utvikle en ikke ubetydelig eiendomsmasse.

Trondhjems Hospital har driftsavtale med Trondheim kommune som omfatter sykehjem, heldøgns omsorgsboliger, hjemmesykepleie, bokollektiv for personer med demenssykdom, avlastningstilbud for yngre personer med demenssykdom og tre ulike aktivitetssenter.

Hospitalet har en omfattende utleievirksomhet av hus, leiligheter og tilpassede seniorleiligheter. Videre driver vi egen frivilligsentral, kjøkken/kafé og Hospitalskirken.

Det er ca. 220 ansatte tilknyttet stiftelsen som har et driftsbudsjett på ca. 115 millioner.

Det søkes etter en person med helsefaglig bakgrunn som også har utdanning og erfaring innenfor ledelse. Forstander/daglig leder må ha gode relasjonelle ferdigheter, være trygg i lederrollen, være opptatt av utvikling og ha en klar og tydelig kommunikasjon. Det legges vekt på engasjement, forståelse for samhandling og god økonomisk forståelse.

Vi tilbyr en spennende og utfordrende stilling i et godt miljø. Lønn etter avtale.

Søknad sendes via www.jobbnorge.no innen 9.november 2020.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Styreleder Åsmund Edvardsen tlf. 911 11 012 eller

Forstander Sigurd Ingvaldsen, tlf. 913 29 203.