Info til pårørende – 09. november

Til alle pårørende

Som dere sikkert har fått med dere, er smittesituasjonen i Trondheim og store deler av landet for øvrig forverret siste tiden. Vi har vært nødt til å innføre strengere regimer for å forebygge smitte. For å lykkes med smitteforebyggingen trenger vi et godt samarbeid med dere pårørende. 

Det er viktig at dere “booker” besøk senest dagen før dere skal på besøk, og det er best for oss om dere ringer mellom kl. 11.00 – 14.00 ikke før kl. 11.00 og ikke mellom 14 og 15.15.

Vi ber dere vente ved inngangspartiet så kommer vi å henter dere og følger dere på rommet. Vi får da sikret oss at dere blir registrert, får spritet hender og blir sjekket ut for influensalignende symptomer. 

Når dere forlater brukerrommet ber vi om at dere tørker over med overflatesprit eller varsler personalet, slik at vi får gjort det.

Vi håper i det lengste å unngå smitte på Trondhjems Hospital.

Som dere vet har vi hatt forurensing av legionella i vannet. Vi har gjennomført en rekke tiltak for å bli kvitt forurensningen og de siste vannprøvene viser at sykehjemmet, bokollektivet og aktivitetssentrene er trygge. Vannet kan nå drikkes fra springen, og all dusjing kan foregå som normalt igjen.

Trondhjems Hospital

09.11.2020