Nye nasjonale og kommunale smitteverntiltak og konsekvenser for besøk ved Trondhjems Hospital.

Bakgrunn:

 051120 innførte Regjeringen innstramminger i de nasjonale smitteverntiltakene. Man anbefaler nå at alle i kommende uker må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre enn egne husstandsmedlemmer. Unge og voksne som har vært sammen med andre i situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. FHI anbefaler nå at personer som bor alene kan ha kun to-tre nærmeste som de kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid. 

FHIs håndbok for utbrudd med covid-19 beskriver tiltaksmuligheter i ulike faser av utbrudd. I

Trondheim kommune har vi de siste ukene hatt et økende antall smittede. Vi har per tiden få

smittetilfeller uten kjent kilde, men stadig nye klynger av smittede og stort press på

prøvetaking og smittesporing. I en slik situasjon anbefaler FHI beskyttelse av

helseinstitusjoner som et tilleggstiltak.

Understående punkter (1 til 5) iverksettes i situasjonen vi nå er i, med økt smittetall og stadig nye klynger av smitte. 

Tiltak: 

  • Besøk begrenses til totalt 2-3 nære pårørende som kan besøke en enkelt beboer på rom. Det skal være navngitte personer og de samme personene over tid. Beboer avgjør selv, evt. i samråd med hovedpårørende, hvem som skal regnes som de 2-3 som kan komme på besøk, og navn på disse skal journalføres.
  • Besøk av andre personer gjennomføres i besøksrom med mulighet til å holde 2m avstand til besøkende. Dette vil være krok i hallen og peisestua. Frekvens og varighet av slike besøk vil være avhengig av kapasitet ved den enkelte avdeling. Personalet må ivareta besøksregistrering, sørge for at vask av kontaktpunkter mellom besøk blir gjennomført og gi veiledning om gjeldende smittevernrutiner. 
  • Det gis sterk anbefaling om at turer ut av sykehjemmet kun skjer sammen med personer som er definert i pkt 1 og ansatte/definerte frivillige. Det gis sterk anbefaling om at sykehjemsbeboer ved slike turer ikke treffer andre personer og ikke besøker offentlig sted som butikk, kafe e.l. 
  • Alle besøk og turer utenfor institusjonen skal fortsatt skje etter avtale. Alle besøkende skal kartlegges i forkant ift symptomer som kan skyldes covid-19 eller smitterisiko grunnet kontakt med syk person eller utenlandsreise. I denne samtalen skal man i tillegg kartlegge om den besøkende de siste 10 dager: 
    • har vært i situasjoner der det ikke har vært mulig å holde en meters avstand til andre enn egne husstandsmedlemmer i 15 min eller mer, f.eks. ved sosial sammenkomst, bruk av kollektivtransport i rushtid uten munnbind eller andre situasjoner med trengsel 
    • bor i annen del av landet eller har vært på reise i Norge og benyttet kollektivtransport (tog, fly, buss) eller bodd hos personer som man ikke normalt deler husstand med 

Dersom dette er tilfelle bør besøket utsettes eller gjennomføres på besøksrom med 2m avstand. 

Ovenstående tiltak gjelder inntil sentrale myndigheters anbefalinger om begrensning av sosiale kontakter lettes, så fremt lokal smittesituasjon da er stabilisert. 

– Sigurd Ingvaldsen (Forstander)

13.11.2020