Info til pårørende – Besøk ved Trondhjems Hospital julen 2020

Under følger skriv om prosedyrer vedrørende besøk i julen.

Besøk ved SYKEHJEMMET

Besøk ved BOKOLLEKTIVET

Besøk ved HDO

Trondhjems Hospital

11.12.2020