Ledig stilling

LEDIG STILLING FOR SYKEPLEIERE

Stiftelsen Trondhjems Hospital er en ideell stiftelse med formål å drive omsorgstjenester. Trondhjems Hospital er unik i norsk historie ved å ha vært i kontinuerlig drift på samme sted siden 1277. I dag driver stiftelsen ulike omsorgstjenestene etter driftsavtale med Trondheim kommune. 

Trondhjems Hospital er en moderne og fremtidsrettet organisasjon og ligger sentralt plassert i Trondheim. Her er det vokst fram en oase for eldre med et mangfold av tilbud og tjenester. Vårt tjenestetilbud består av sykehjem, bokollektiv for personer med demens, bo- og aktivitetstilbud for yngre personer med demens, aktivitetssenter for seniorer, omsorgsboliger med heldøgns tjenester og hjemmebaserte tjenester til omliggende boliger, frivilligsentral, seniorleiligheter, kjøkken og kafé. Det er mange ulike kulturelle aktiviteter knyttet til Hospitalet og Hospitalskirken.

Vi tilbyr et aktivt fagmiljø og lønn over tariff.

Vi har ledige stillinger for sykepleiere. Er du utdannet sykepleier og kunne du tenke deg å jobbe sammen med oss, ber vi deg ta kontakt på

telefon 91 32 92 03 eller send en mail til

sigurd.ingvaldsen@trondheim.kommune.no