Info om korona-vaksineringen ved Trondhjems Hospital

Alle beboerne på sykehjemmet og bokollektivet som har sagt ja til vaksinering, blir vaksinert i
dag eller de nærmeste to dagene. Alle må ha to vaksinedoser. Tre uker etter første dose får
de dose nummer to. Én uke etter dose nummer to er vaksinen effektiv.

Det er begrensninger i tilgang på vaksine. Trondheim kommune baserer seg på rådene fra
Folkehelseinstituttet (FHI) når det gjelder hvem som skal prioriteres først i vaksineringen.
Når kommunen er ferdig på sykehjemmene, blir beboere i HDO boliger prioritert. Fra
30.desember 2020 ble også helsepersonell prioritert, og kommunene kan sette av inntil 20
prosent av dosene til ansatte i pasientnært arbeid.

Det forskes på om de som er vaksinert fortsatt kan bli smittet og være smittebærere, men
ikke blir alvorlig syk. Derfor vil karantenebestemmelsene når en har vært utsatt for smitte,
fortsatt gjelde også for de som er vaksinert, inntil Folkehelseinstituttet gir annet råd.

Vi regner med at vi etter hvert kan lette på besøksrestriksjonene når alle er fullvaksinert. Vi vilsende ut ny informasjon når vi får nye retningslinjer.

Sigurd Ingvaldsen
Forstander