Informasjon til pårørende om besøksrutiner på Trondhjems Hospital ved avdeling sykehjem og bokollektivet.

Gjelder fra fredag 12.02.2021.

Alle brukere ved sykehjemmet og bokollektivet er nå fullvaksinert for covid-19. Vi har også lite koronasmitte i lokalsamfunnet. Vi er glade for at vi nå kan åpne opp for mer besøk på Trondhjems Hospital. Vaksinering mot covid-19 gir betydelig mindre risiko for smitte med covid-19, men beskytter ikke fullt og kan derfor ikke forhindre alle tilfeller. Besøkene må derfor gjennomføres slik at risikoen for smitte inn i institusjonen blir minst mulig. Samtidig vet vi at situasjonen kan endre seg raskt, personalet er ikke vaksinert og derfor er det viktig at vi greier å holde fast på de gode smittevernrutinene som er etablert.

 • Besøk av de 2 til 3 forhåndsdefinerte hovedpårørende kan foregå på rommet til beboeren. I tillegg kan beboerne fritt motta besøk på rommet fra personer som er ferdig vaksinert.
 • Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt(klem o.l.) med de 2-3 nære pårørende som er definert ovenfor.
 • Andre besøkende må benytte besøksarealene i hallen, kafeen og Peisestua.
 • Ingen besøkende får oppholde seg i fellesareal i avdelingen. 
 • Alle besøk skal være avtalt med avdelingen i forkant. Vi ber om at dere ringer etter kl. 11.00. Besøkstiden er alle dager fra kl. 11.00 til 13.00 og fra kl. 16.00 til 18.00. Avvik fra besøkstiden kan avtales med avdelingen. 
 • Besøkende bes holde 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere. Nær kontakt kan skje mellom beboer og hovedpårørende eller hvis begge parter er fullvaksinert.
 •  Vi ber pårørende hjelpe oss med å tørke over kontaktflater med overflatesprit eller annet fremsatt rengjøringsmiddel etter besøket. Vi ber om at besøkende berører minst mulig.
 • Ytterdøren er fortsatt låst. Besøkende ringer på avdelingen som kommer og henter besøkende og følger til pasientrommet eller følger pasienten til besøksrom. Alle må registrere seg.
 • Alle besøkende spriter hender ved hovedinngangen og før de går inn på pasientrommene.
 • Det er tillatt med maks 2 personer samtidig som besøkende på pasientrommet.
 • Vi oppfordrer fortsatt pårørende til å ta med beboere som er i stand til det på tur/utflukter. Også dette må være avtalt med avdelingen på forhånd. 
 • Det gis sterk anbefaling om at besøk ut av sykehjemmet til hjemmet kun skjer sammen med personer som er definert i første kulepunkt. Det gis sterk anbefaling om at sykehjemsbeboer ved slike turer ikke treffer mange andre personer og ikke besøker offentlig sted som butikk, kafe e.l. 

Vaksinasjon gir en betydelig redusert risiko for symptomatisk covid-19. Hvor godt vaksinen beskytter er foreløpig ikke helt klarlagt. Det anbefales derfor å ha forholdsvis strenge restriksjoner til mer kunnskap foreligger. Besøksrutinene våre er utarbeidet på bakgrunn av anbefalinger fra Trondheim kommune og Folkehelseinstituttet. 

Vi ber om at dere i forkant av besøk setter dere inn i hvilke smittevernråd som gjelder og spør dersom noe er uklart.

 1. Vent med besøk dersom du kan være syk eller eksponert for sykdom

Du skal ikke komme på besøk dersom du har symptomer fra luftveiene eller kjenner at du “brygger på noe”. Du skal heller ikke komme på besøk dersom du kan ha blitt eksponert for smitte, f.eks. gjennom utenlandsreise eller kontakt med personer som er syke.

 1. Hold avstand

Korona smitter først og fremst gjennom nær kontakt med smittsom person. Risikoen øker med varighet og nærhet. Vi anbefaler derfor å holde avstand, minst 1 m, under hele besøket. Dersom dere ønsker mere nærhet enn dette, begrens tida og unngå helst kontakt ansikt til ansikt. Det gjøres unntak hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert. Vaksinerte beboere kan også ha nær kontakt med hovedpårørende selv om de ikke er vaksinert.

 1. Ha god hånd- og hostehygiene

Alle besøkende skal utføre håndhygiene når de ankommer. Prøv å berøre minst mulig i miljøet..

 1. Servering og gaver

 Dere kan gjerne nyte medbrakt mat så lenge alle utfører god håndhygiene. Det er ikke anledning til å benytte kjøkken eller utstyr inne på avdelingene. Beboere kan ta imot gaver.

 1. Ta hensyn til øvrige beboere og helsepersonell

Det er ikke tillatt å oppholde seg i fellesareal i avdelingen. Hold god avstand, gjerne over 2 meter hvis du skal snakke med personalet under besøk. Hjelp din nærmeste til å vaske hender eller rengjøre dem med sprit. Dersom du blir syk innen 48t etter å ha vært på besøk, skal du varsle sykehjemmet og kontakte lege for å avklare om det er behov for koronatest. Dersom du tester positivt for korona skal du  oppgi til smittevernkontoret når og hvor du har vært på besøk på sykehjem.

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN PÅ BESØK!