Tør du jobbe med kompleksiteten i geriatri og alderspsykiatri?

Om stillingenVi søker sykepleier/vernepleier i fast 100% stilling til 3. etasje på Heldøgns omsorgsboliger ved Trondhjems Hospital.

Omsorgsboligene gir heldøgns omsorgstjenester til 38 personer fordelt på fire etasjer. De driftes etter prinsipp for hjemmetjenesten og har personalbase i 1.etasje.

Hver bebeoer leier leilighet med åpen kjøkken- stue løsning, bad, soverom og balkong. Det er ellers felles spisestue og stue i hver etasje.

Beboerne har en kompleks sykdomsproblematikk med psykiatri, geriatri og somatikk. Erfaringer fra disse fagområder er ønskelig.

På Trondhjems Hospital har vi en livsgnisthage med høner, kanin, blomster og Hannas pub/kafe for beboere og pårørende.              Alle avdelinger, inkludert HDO, har tilbud om aktiviteter og livsglede flere dager i uken. Avhensyn til smittevern er dette tilbudet nå redusert.

Vi tilbyr

 • God sykepleiefaglig dekning
 • Fagutvikling via internundervisning og kurs
 • Spennende og god arbeidsplass
 • Stabilt og godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Velferdsgoder som treningsrom, solarium, utleieboliger og avtale med Curatorklinikken for fysioterapi/akupunktur

Kravspesifikasjon til stillingen

 • Autorisasjon (norsk) for sykepleier/vernepleier
 • Interesse/erfaring/videreutdanning innen geriatri og eller psykiatri
 • Jobbe selvstendig
 • Faglig trygg og ansvarsbevisst
 • Gode evner til observasjon og dokumentasjon
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Generell informasjon

Kontaktperson:
Anne Karin Eknes mobil 936 07 730avd.leder HDO.

Lønn over tariff. Grunnlønn starter på minimum 8 års ansiennitet.

Pensjonsordning i KLP.

Vennligst oppgi minst 2 referanser. Autorisasjon, attester og tjenestebevis legges fram ved intervju.

Innkomne søknader vurderes fortløpende.

Søknad og cv sendes via denne siden

Søknadsfrist: 23.04.2021