17.mai

Jeg vil med dette ønske velkommen til vår nasjonaldagsfeiring på Trondhjems hospital! Det vil bli et rikt program for våre beboere.

Det vil i år som i fjor være noen restriksjoner med bakgrunn i Covid-19 situasjonen i landet og regionen. Det vil bli servert kaffe i hallen til alle besøkende på sykehjemmet og bokollektivet samt Østfløya. Kongens gate 72 vi sørge for kaffe på fellesareal i de respektive etasjer.
Beboere på hospitalet og Kongens gate vil få servert kake på avdelingen/ etasjen sin. Vi vil dessverre ikke ha mulighet til å servere dere som pårørende kake i år heller.
Vi har åpent for besøk etter samme reglement som før, men har utvidet besøkstid fra kl 09-21. Dere som ikke er oppført som nærmeste pårørende kan da bestille besøkstid på besøksrom i dette intervallet.
Med ønske om en flott nasjonal feiring sammen dine.

Hans Frederik Selvaag
Redaktør Trondhjems Hospital