Trondhjems Hospital

Rutiner for besøk fra 20.04.21

Vi har nå gleden av å åpne alle våre avdelinger mer for de 2-3 navngitte nærmeste pårørende. Disse kan nå besøke sine pårørende UTEN å lage avtale med avdelingen.

Vi anbefaler at alle besøk foregår på rommet/ leiligheten. Ved behov for å benytte fellesareal, gjelder fortsatt avstandskravet på minst 1 meter til andre beboere og ansatte.

Samtidig åpner vi for andre besøkende på besøksrom etter forhåndsavtale.

Vi gjenopptar også aktiviteten med kulturtilbud og andre sosiale aktiviteter som kan gjennomføres innenfor gjeldende smittevernrutiner. Vi informerer som vanlig om dette på skjermen i hallen når du kommer inn hovedinngangen.

Vi fraråder ikke lenger hjemmebesøk, men anbefaler at dette begrenses til de 2-3 nærmeste som kan ha nærkontakt.

Vaksinering gir ikke fullgod beskyttelse mot covid-19. Derfor gjelder fortsatt de grunnleggende smittevernrutinene:

  • Du skal være frisk når du kommer på besøk
  • Vent med besøket dersom du er i karantene eller kan ha blitt utsatt for smitte siste 10 dager
  • Vær nøye med hånd- og hostehygiene
  • Hold minst 1 meters avstand til andre beboere og ansatte
  • Avtal og registrer ditt besøk om du ikke er navngitt som nærmeste 2-3 pårørende
  • Ved ankomst må alle besøkende registrere seg og sprite seg inn

Med hilsen:

Hans Frederik Selvaag 

Direktør

Stiftelsen Trondhjems Hospital