En spennende jobb i møte med yngre og eldre personer med demens

Om stillingenVi søker sykepleier/vernepleier i svangerskapsvikariat, 100% stilling på Bokollektivet, med mulighet for fast stilling.

Turnus med dag/aftenvakter og hver 3.helg.

Ledig fra 01.09.2021.

Bokollektivet gir heldøgns omsorg for personer med demenssykdom, som fortsatt er fysisk aktive og har behov for å stimulere kognitive restevner og/eller har behov for skjerming.

På Bokollektivet har vi et godt fagmiljø med fokus på personsentert omsorg. Det å leve livet på tross av kognitive utfordringer!

Vi tilbyr

 • God sykepleie- vernepleiefaglig dekning
 • Fagutvikling via internundervisning og kurs
 • Marte meo veiledning
 • Sertifisert Livsglede sykehjem
 • Spennende og god arbeidsplass
 • Stabilt og godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Velferdsgoder som treningsrom, solarium, utleieboliger og avtale med Curatorklinikken for fysioterapi/akupunktur

Kravspesifikasjon til stillingen

 • Autorisert sykepleier/vernepleier
 • Interesse/erfaring innen demensomsorgen, både i forhold til yngre og eldre
 • Jobbe selvstendig
 • Faglig trygg og ansvarsbevisst
 • Gode evner til observasjon og dokumentasjon
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Generell informasjon

Kontaktperson:
Marte Lund 986 69 668, avdelingsleder Bokollektivet.

Lønn over tariff.  Pensjonsordning i KLP for sykepleiere og TKP for vernepleier.

Vennligst oppgi minst 2 referanser. Autorisasjon, attester og tjenestebevis legges fram ved intervju.

Innkomne søknader vurderes fortløpende.

Søknad og cv sendes via denne siden

Søknadsfrist: 04.07.2021