En spennende jobb i møte med yngre og eldre personer med demens

Om stillingen
Vi søker sykepleier/vernepleier i fast 65,73% stilling på natt på Bokollektivet.Stillingen har arbeidshelg hver tredje uke. Ledig fra 01.09.21Bokollektivet gir heldøgns omsorg for personer med demenssykdom, som fortsatt er fysisk aktive og har behov for å stimulere kognitive restevner og/eller har behov for skjerming.

På Bokollektivet har vi et godt fagmiljø med fokus på personsentrert omsorg. Det å leve livet på tross av kognitive utfordringer!

Vi tilbyr

 • God sykepleiefaglig dekning
 • Fagutvikling via internundervisning og kurs
 • Marte Meo veiledning
 • Sertifisert Livsglede sykehjem
 • Spennende og god arbeidsplass
 • Stabilt og godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Velferdsgoder som treningsrom, solarium, utleieboliger og avtale med Curator-klinikken for fysioterapi/akupunktur

Kravspesifikasjon til stillingen

 • Autorisert sykepleier/vernepleier
 • Interesse/erfaring innen demensomsorgen, både i forhold til ynger og eldre
 • Jobbe selvstendig
 • Faglig trygg og ansvarsbevisst
 • Gode evner til observasjon og dokumentasjon
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Generell informasjon

Kontaktperson:
Marte Lund, mobil 986 69 668 avdelings leder Bokollektiv.

Lønn over tariff. Pensjonsordning i KLP for sykepleiere og TKP for vernepleiere.

Vennligst oppgi minst 2 referanser. Autorisasjon, attester og tjenestebevis legges fram ved intervju.

Innkomne søknader vurderes fortløpende.

Søknadsfrist: 04.07.2021

Søknad og cv sendes via denne siden