Gruppetilbud for barn

som har en forelder med demenssykdom

Denne våren har vi startet opp gruppetilbud for barn/ ungdom fra Trondheim som har en mor
eller far med demenssykdom. Vi har møttes tre ganger. På møtene har vi spist pizza, besøkt
Lavollen og vært i klatreparken Høyt og Lavt.

Til høsten møtes vi igjen og ønsker nye deltakere velkommen!
Når vi møtes skal vi gjøre noe hyggelig sammen. Dette kan være å gå tur i skogen, tenne
bål, fiske, lage middag, spille kort eller andre ting vi har lyst til. Det blir ofte lettere å dele
vanskelige tanker og følelser når vi gjør noe hyggelig, og da kan det vanskelige bli litt lettere.
Gruppa ledes av voksne som vet mye om demens og om hvordan det er å være barn/
ungdom i en familie der en forelder har demenssykdom.

Hvis du ønsker å delta kan du fortelle dette til for eksempel dine foreldre, læreren din,
helsesykepleier eller til andre voksne. Vis dem gjerne denne informasjonen. Disse vil hjelpe
deg med å komme i kontakt med gruppa.Tilbudet er gratis.
Ved ledig kapasitet ønskes også deltakere fra andre kommuner velkommen!

Kontaktinformasjon:
Elisabeth Høstland, Lavollen aktivitetssenter, Trondhjems Hospital tlf: 90 04 65 85
Liv Berit Træthaug, Ressurssenter for demens tlf: 41 67 14 00
E-post: lmt.yngre.demens.trondhjemshospital@trondheim.kommune.no