Sykepleier med interesse for geriatri

Om stillingene

 

Ved sykehjemsavdelingen har vi ledige stillinger for sykepleiere. Sykehjemsavdelingen har 50 plasser over fire etasjer. Alle beboerne har store enerom med bad hvor det er god plass til tekniske hjelpemidler. Det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje. Trondhjems Hospital er godkjent livsgledehjem og legger stor vekt å ha et variert aktivitetstilbud og trivelige hverdager for de som bor her. Samtidig vektlegger vi gode tjenester ved livets slutt. Vi skal tilsette 2 sykepleiere i 4.etasje, 2 sykepleiere i 2.etasje, og 1 sykepleier i 1.etasje.  Alle i 100%stilling. Vi har også ledig en 60% stilling i natturnus.
.Som sykepleier vil du ha ansvar for den daglige omsorgen og behandlingen til våre beboere, samarbeid med legetjenesten og spesialisthelsetjenesten, samt ansvar for faglig veiledning til annet personale, studenter og elever
 Vi tilbyr

 • Lønn over tariff
 • God sykepleiefaglig dekning
 • Fagutvikling via internundervisning, kurs og støtte til videreutdanning.
 • Oppfølging og veiledning etter behov
 • Kollegaer som brenner for faget
 • Ungt og godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Velferdsgoder som treningsrom, utleieboliger og sosiale aktiviteter

Kravspesifikasjon til stillingen

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Interesse for geriatri
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Kontaktperson

Heidi Tangvik Vidal. mobil 413 14 110, avd.leder sykehjem.

Vennligst oppgi minst 2 referanser. Offentlig godkjenning, attester og tjenestebevis legges fram ved intervju.

Innkomne søknader vurderes fortløpende.

Dersom det er en av stillingenen du er spesielt interessert i, bes du skrive dette i søknaden.

Søknad og cv sendes via denne siden.

Søknadsfrist: 30.09.2021