Ledig stilling


En spennende jobb i møte med yngre og eldre personer med demens

Om stillingen
Vi søker sykepleier/vernepleier i fast 70% stilling på natt på Bokollektivet.Stillingen har arbeidshelg hver tredje uke.Ledig fra 03.01.22 eventuelt med oppstart fra d.dBokollektivet gir heldøgns omsorg for personer med demenssykdom, som fortsatt er fysisk aktive og har behov for å stimulere kognitive restevner og/eller har behov for skjerming.På Bokollektivet har vi et godt fagmiljø med fokus på personsentrert omsorg. Det å leve livet på tross av kognitive utfordringer!

Vi tilbyr
 • God sykepleiefaglig dekning
 • God vernepleierfaglig dekning
 • Fagutvikling via internundervisning og kurs
 • Marte Meo veiledning
 • Spennende og god arbeidsplass
 • Stabilt og godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Velferdsgoder som treningsrom, utleieboliger og avtale med Curatorklinikken for fysioterapi/akupunktur
Kravspesifikasjon til stillingen
 • Autorisert sykepleier/vernepleier
 • Interesse/erfaring innen demensomsorgen, både i forhold til yngre og eldre
 • Jobbe selvstendig
 • Faglig trygg og ansvarsbevisst
 • Gode evner til observasjon og dokumentasjon
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
Generell informasjon

Kontaktperson: Marte Lund mobil 986 69 668, avdelingsleder Bokollektiv.

Lønn over tariff. Pensjonsordning i KLP for sykepleiere og TKP for vernepleiere.

Vennligst oppgi minst 2 referanser. Autorisasjon, attester og tjenestebevis legges fram ved intervju.

Innkomne søknader vurderes fortløpende.

Søknad og cv sendes via denne siden,

Søknad og cv sendes via denne siden
Søknadsfrist: 31.10.2021