Ledig stilling


Ønsker du å jobbe på et aktivitetstilbud og avlastningsenhet for yngre personer med demenssykdom

Om stillingen
Vi søker etter medarbeider som er fagarbeider eller har  relevant treårig høyskoleutdanning til 100% stilling på aktivitetstilbud og avlastningsenhet.

Dette er stillingen for deg som er genuint interessert i å opprettholde og utvikle et godt tjenestetilbud for hjemmeboende yngre personer med demenssykdom.

Trondhjems Hospital drifter flere tjenester spesielt rettet mot yngre personer med demenssykdom. Vi setter fokus på helhetlig pasientforløp og viktigheten av spesialtilbud rettet inn mot brukergruppen og deres pårørende.

Stillingen er organisert med både dag- og ettermiddagsvakter, samt hver 6. helg.

Lavollen- og Løkkanstua aktivitetstilbud og Østfløya avlastningsenhet er tre tjenester som er spesialtilpasset yngre personer med demenssykdom og deres pårørende. Trondhjems Hospital drifter et lærings- og mestringstilbud, der det er fokus på mestring gjennom sykdomsforløpet for alle parter.

Personsentrert tilnærming og individualisering av tilbudet vektlegges og utvikles i samarbeid med brukerne og deres pårørende.

Vi oppfordrer menn til å søke stillingen.

Aktivitetstilbud og avlastningsenhet
Vi har som mål å nå ut med våre tjenester i en tidlig fase i demenssykdommen for å opprettholde funksjon og mestring, avlaste pårørende og utsette behov for faste hjemmetjenester. Trondhjems Hospital har direkte kontakt med St. Olavs Hospital, nevrologisk avdeling, der det utredes i forhold til demenssykdommer hos yngre.

Aktivitetene legges opp med utgangspunkt i den enkeltes aktivitets/livshistorie, interesser, vaner og verdier for å fremme og opprettholde funksjon og ferdigheter lengst mulig. Vi har fokus på kunnskapsbasert praksis, og vektlegger variert fysisk aktivitet, samt aktiviteter og opplevelser som stimulerer og trener kognitiv funksjon og deltakernes ressurser og ferdigheter.

På aktivitetstilbudene henter og bringer vi brukerne til og fra hjemmet med bil som tilbudet disponerer.

Kravspesifikasjon til stillingen
  • Fagbrev fagarbeider/ bestått høyskoleutdanning
  • Interesse/erfaring/videreutdanning innen demensomsorg
  • Jobbe selvstendig
  • Faglig trygg og ansvarsbevisst
  • Gode evner til observasjon og dokumentasjon
  • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
  • Førerkort klasse B
Kontaktperson:

Marte Lund mobil  986 69 669 , avdelingsleder Lavollen, Løkkanstua og Østfløya.

Lønn etter tariff. Pensjonsordning i TKP

Vennligst oppgi minst 2 referanser. Fagbrev, autorisasjon, bestått høyskoleutdanning, attester og tjenestebevis legges fram ved intervju.

Innkomne søknader vurderes fortløpende.

Søknad og cv sendes via denne siden

Søknadsfrist: 31.10.2021