Informasjon til pårørende om besøksrutiner på Trondhjems Hospital ved avdeling, sykehjem og bokollektivet.

15.nov 2021

Det er pr tiden ingen restriksjoner for besøk. Kun A-3 (3.etg. sykehjem) som har begrenset besøksadgang. Alle
besøk skal skje på rommet, og bruk av munnbind er anbefalt.

– Trondhjems Hospital