Nyheter


Video-opplæring

Ved å scrolle nederst på internsida vår, kommer du nå til en egen opplærings-seksjon. Her finner du videoer som steg for steg viser blant annet hvordan man bruker våre nye skjema, tar i bruk vår felles signatur i e-post og lager en presentasjon med Trondhjems Hospitals offisielle layout.