Råd for besøk i sykehjem og helsehus julen 2021 – godkjent 20.12.21

Besøk går som vanlig i sykehjem og helsehus i julen. Men det kan bli nødvendig å avgrense antallet som er på besøk samtidig for å sikre tilstrekkelig avstand.
Råd og regler for befolkningen ellers gjelder også ved besøk i sykehjem. Disse er laget for å beskytte sykehjemsbeboere mot smitte, men også for å hindre smitte hos ansatte og forebygge sykefravær. Dette bidrar til å sikre forsvarlig drift.

Vær frisk når du kommer på besøk:

➔ Du skal ikke komme på besøk dersom du har nyoppståtte symptomer fra luftveiene. Besøkende som har negativ test, er i god form og symptomer som er i klar tilbakegang er velkomne, men bør benytte munnbind under hele besøket så lenge de har symptomer.

Ikke kom på besøk dersom du har vært utsatt for smitte:

➔  Du skal ikke komme på besøk dersom du er i karantene eller har smitte i egen husstand. Dette gjelder selv om du er vaksinert med tre doser.

➔  Dersom du har vært utsatt for smitte utenfor husstanden, men er fritatt fra karantene fordi du er vaksinert med tre doser, skal du teste deg, benytte munnbind og holde minst 1m avstand under besøket.

Regsitrer ditt besøk ved ankomst:

➔ Sykehjemmene har elektronisk besøksregistrering. Vi oppfordrer alle besøkende til å benytte denne i tilfelle behov for smittesporing. Informasjonen spares i 14 dager.

Hold avstand og benytt munnbind under besøket:

➔  Du skal holde 1m avstand til alle andre enn den du besøker.

➔  Du skal benytte munnbind på vei til og fra rommet.

➔  Besøkende som kommer tilreisende eller sjelden er på besøk bør holde 1 meteravstand også til den de besøker og benytte munnbind når dette ikke kan overholdes.

Besøk skal foregå på beboerrom:

➔  Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesareal i avdeling.

➔  Det er ingen begrensninger i besøk på beboerrom, men det må være mulig å holde1m avstand for besøkende som ikke regnes som husstandsmedlemmer eller

tilsvarende nære.

➔  Sykehjemmene og helsehusene vil dessverre ikke ha kapasitet til bevertning avbesøkende, og vi ber at besøkende tar med seg det man ønsker å spise og drikke, også skjeer, kopper og fat.

Planlegg besøket:

➔ Vi krever ikke forhåndsavtale for besøk, men ber om at familie og venner avtaler seg imellom om besøk på høytidsdagene slik at vi unngår mange besøkende samtidig.

Besøk utenfor sykehjemmet/helsehuset:

➔  Beboere kan dra på dags- og overnattingsbesøk til sine pårørende. Da gjelder samme regler som når pårørende kommer på besøk i sykehjemmet eller helsehuset.

➔  Pårørende har ansvar for etterlevelse av sykehjemmets og helsehusets råd, og regler som gjelder i samfunnet forøvrig.

➔  Vi tilbyr testing ved retur til beboere som har vært på overnattingsbesøk.

– Trondhjems Hospital