Til pårørende

Trondhjems Hospital er pr i dag uten covid smitte blant våre pasienter.

Mange både ansatte og pasienter har hatt sykdommen. Dette har selvsagt preget organisasjonen de siste tre ukene. Forhåpentligvis er vi nå over den verste kneika.
I dag har vi igjen åpnet for dansing på våre arrangementer. Dette ble godt mottatt av både pasienter og ansatte. Det var stor aktivitet foran kulturscenen i dag når «Trønder-kaillan» spilte opp til dans på lille cafe!
Dere som besøkende trenger ikke lenger å bruke munnbind når dere kommer inn på Hospitalet. Vi ber om at besøk foregår på rommet, eller i fellesareal utenom avdelingen (hallen, kafeen eller lignende)
Til slutt,- en stor takk til dere alle for den tålmodigheten dere har vist gjennom en krevende tid.

Med vennlig hilsen

Hans Frederik Selvaag

Direktør