Åpning av Kulturscenen

På torsdag skjedde det. Kulturscenen ble offisielt åpnet med klipping av bånd, taler og mange gode kulturinnslag.

Se videoen under for noen av høydepunktene denne fantastiske dagen.

Nyhetsarkiv