Åpning av Kulturscenen

På torsdag skjedde det. Kulturscenen ble offisielt åpnet med klipping av bånd, taler og mange gode kulturinnslag.

Se videoen under for noen av høydepunktene denne fantastiske dagen.