Oppstart av Helseplattformen i Trondheim Kommune

HELSEPLATTFORMEN  er en felles journal- og samhandlingsløsning for sykehusene, kommunene og fastlegene i Midt-Norge.

Med Helseplattformen får pasientene en journal som følger dem i alle møter med helsetjenesten.

7.mai startet deler av Helseplattformen også opp ved Trondhjems Hospital. Les mer her om Helseplattformens mål og planer her.