Ledig stilling

Vernepleier

ANTALL STILLINGER:

1

AVDELING: 

 Stillingen er i 3. og 4. etasje hvor vi har psykiatri, somatikk og geriatri.

STILLINGSPROSENT 

DAG / NATT:

Vi søker vernepleier i fast 100% stilling med vakter på dag og kveld, og hver tredje helg.

SØKNADSFRIST:

21. august 2022

Om stillingen

Vi søker vernepleier i fast 100% stilling med vakter på dag og kveld, og hver tredje helg.  Stillingen er i 3. og 4. etasje hvor vi har psykiatri, somatikk og geriatri.

Omsorgsboligene på Trondhjems Hospital gir heldøgns omsorgstjenester til 38 personer med hovedfokus på psykisk helsearbeid.

Hver beboer har sin egen leilighet med åpen kjøkken- og stueløsning, bad, soverom og balkong.

Vi drifter etter prinsipp for hjemmetjenesten, men har også felles spise- og oppholdsrom som gir mulighet for tettere samhandling og oppfølging. Beboerne har en kompleks sykdomsproblematikk med psykiatri og somatikk. Det vektlegges derfor miljøarbeid med realsjonsbygging, støttesamtaler og tilbud om aktiviteter.

På Trondhjems Hospital har vi en livsgnisthage med høner, kanin, blomster og Hannas kafe for beboere og pårørende.

Beboerne på alle avdelinger, inkludert omsorgsboligene, har tilbud om aktiviteter og livsglede daglig.

LES MER OG SØK HER!