Ledig stilling

Sommervikarer

ANTALL STILLINGER:

3

AVDELING: 

Sykehjemmet

STILLINGSPROSENT 

DAG / NATT:

70%

Dag/Nattarbeid/helg

SØKNADSFRIST:

24. august 2022

Om stillingen

Vi søker sykepleier / vernepleier til :

2 x 70% stillinger fra d.d med arbeid hver tredje helg.
1 x 70% stilling natt på sykehjemsavdelingen fra 1/9-22 med arbeid hver tredje helg.

Sykehjemsavdelingen består av 50 plasser over 4 etasjer.

Sykepleier / vernepleier på natt har det faglige ansvaret. Det er god sykepleiefaglig dekning med  to sykepleiere/vernepleiere på hver vakt.

Alle beboere på avdeling sykehjem har egne rom inkludert bad. Det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje. Arbeidsfeltet er geriatri og somatikk. Hovedandelen av beboerne har en demens lidelse.

På sykehjemmet har vi et godt fagmiljø med fokus på livsglede og omsorg ved livets slutt.

LES MER OG SØK HER!