Om stillingen

På Trondhjems Hospital har vi god erfaring med studenter innen helsefag som ekstravakter. På de ulike avdelingene har vi sykepleie-, vernepleie-, medisin- og psykologistudenter. Vi har følgende avdelinger som ønsker studenter som ekstravakter:

Sykehjemmet 

Her er 50 unike beboere fordelt på fire etasjer. Denne avdelingen er for deg som liker å jobbe med geriatri, demensomsorg, stell og pleie, sykepleieprosedyrer og pasientsentrert omsorg.

Bokollektivet

På denne avdelingen har vi 19 personer med en degenerativ hjernesykdom. Avdelingen er fordelt på to etasjer. Her står miljøbehandling med blant annet bruk av musikk i fokus tilpasset demensomsorgen.

Heldøgns Omsorgsbolig

Vi har et eget hus med 38 leiligheter fordelt på fire etasjer.

Personene som bor her leier en leilighet, men har helseproblemer som gjør at de har fått vedtak på heldøgns omsorg. Det innebærer at det er sykepleier, helsefagarbeider og noen assistenter tilgjengelig på alle vakter, dag, aften og natt. På omsorgsboligen har vi beboere med kombinasjonen geriatri og psykiatri.

Denne avdelingen er for deg som liker utfordringer innen miljøbehandling. På disse avdelingene kan du som student jobbe på tilkalling, ønske deg faste vakter eller få en ledig helgestilling. Det avtaler du med avdelingsleder.

På Hospitalet har vi et godt arbeidsmiljø og mange spennende faglige utfordringer. Vi håper du vil bli en del av vårt team.

Fyll ut skjema på siden, så tar vi kontakt med deg.

Fornavn og etternavn
Telefonnummer vi kan nå deg på
E-post vi kan nå deg på
For mer informasjon, se: Personvernerklæring