Kunstutstilling i Hallen ved Trondhjems Hospital

Det blir ny kunst i hallen fra 27.oktober da det stilles ut kunst laget av våre beboere og ansatte.
Utstillingen blir stående noen uker og kan ses i Hallen inne på Trondhjems Hospital.
Velkommen til åpning 27. oktober kl 11:00.