Kongens gate 72 – Orientering om status

Trondheim kommune har leid bygningen i Kongens gate 72 i snart 20 år av Stiftelsen Trondhjems Hospital. Der har de leid ut 38 leiligheter, som vi har driftet for dem, som omsorgsbolig med heldøgns omsorg.  Dagens leieavtale går ut 01.05.24.

Kommunen har nå valgt å ikke fornye avtalen de har med stiftelsen. Det vil si at all drift i Kongens gate 72 vil opphøre 01.05.24. Informasjonen vi har fått fra kommunen, er at de vil ta ut alle sine leietakere innen 01.01.24, slik at de kan tilbakestille eiendommen. Alle beboere i Kongens gt 72 vil få en vurdering av Trondheim kommune, slik at de kan få et best mulig tilbud til den enkelte,- utifra de behov beboer har. Ved utflytting vil det ikke komme inn nye beboere i leilighetene. Trondheim kommune har ansvaret for den løpende informasjonen angående flytteprosessen.

Dersom dere har behov for ytterligere informasjon,  vennligst ta kontakt med Anne Karin Eknes.