Ledig stilling

Tilkallingsvikar / Sommerjobb

Om stillingen

Vi søker etter medarbeidere som er genuint interessert i faget eller har / tar  relevant utdanning. Dette er stillingen for deg som er  interessert i å opprettholde og utvikle et godt tjenestetilbud for hjemmeboende yngre personer med demenssykdom.

Trondhjems Hospital drifter flere tjenester spesielt rettet mot yngre personer med demenssykdom. Vi setter fokus på helhetlig pasientforløp og viktigheten av spesialtilbud rettet inn mot brukergruppen og deres pårørende.

Avdelingen er organisert med både dag- og ettermiddagsvakter, samt helgevakter.

Lavollen- og Løkkanstua aktivitetstilbud og Østfløya avlastningsenhet er tre tjenester som er spesialtilpasset yngre personer med demenssykdom og deres pårørende. Trondhjems Hospital drifter et lærings- og mestringstilbud, der det er fokus på mestring gjennom sykdomsforløpet for alle parter.

Personsentrert tilnærming og individualisering av tilbudet vektlegges og utvikles i samarbeid med brukerne og deres pårørende.

LES MER OG SØK HER!