Bokollektivet

Bokollektivet har 19 langtidsplasser over to etasjer.

Bokollektivet

Avdelingen gir tilbud til fysisk spreke yngre og eldre personer med en demenssykdom som har behov for heldøgnsopphold i et tilrettelagt miljø. Tildeling foregår etter fastsatte kriterier og er vedtaksbasert. 

Faktorer det legges vekt på er:

  • Diagnose – personen skal ha en demensdiagnose.
  • Fysisk funksjonsnivå – personen kan ikke benytte ganghjelpemidler/rullestol. 

Utformingen på avdelingen:

  • Alle beboerne har egne rom inkludert bad, og det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje. 

Trondhjems Hospital er et Livsgledehjem. Det legges stor vekt på kulturelle aktiviteter, og aktivitetene tilpasses den enkelte bebeboer.» Bokollektivet har et nært samarbeid med Hospitalets egen kulturenhet og Løkkan Frivillighetssentral

Kontaktinformasjon:

Divisjonsleder

Marte Lund

986 69 668

Avdelingsleder

Vera Wilmann

948 62 077

AVDELINGENE:

BK 2   

72 54 41 73 

BK 3   

72 54 41 74 

SOSIALE MEDIER

Kommende aktiviteter for bokollektivet