Aktivitetssenteret
Bokollektivet
Lavollen
Løkkanstua
Omsorgsboligene
Sykehjemmet
Østfløya

Bokollektivet

Bokollektivet har 19 plasser over 2 etasjer for personer med demenssykdom som trenger heldøgnsopphold i et tilrettelagt miljø. Alle beboerne har egne rom inkludert bad, og det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje.  Trondhjems Hospital er et Livsgledehjem. Det legges stor vekt på kulturelle aktiviteter, og aktivitene tilpasses den enkelt bebeboer.

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder er

Marte Lund

986 69 668


Avdelingene:

BK 2   

72 54 4 173 

72 54 41 75

468 64 722


BK 3   

72 54 41 74 

72 54 41 76 

72 54 41 78

469 17 717

Epost

Kommende aktiviteter for bokollektivet:

Sangstund med Ivar (BK3)

21. juni kl. 11:00 - 12:00

Sangstund (Hallen)

23. juni kl. 12:00

Bingo (Hallen)

25. juni kl. 11:00 - 12:00

Aktivitetssenteret
Lavollen
Løkkanstua
Omsorgsboligene
Sykehjemmet
Østfløya