Når et dødsfall inntreffer

Når et dødsfall inntreffer vil de fleste etterlatte ha behov for bistand til deler eller alle praktiske oppgaver i forbindelse med gravferden, uansett religion eller livssyn.

Begravelsesbyrået kan ta hand om eller bistå med aktuelle oppgaver og gi rad og veiledning i forbindelse med dødsfallet.