17.03.2020

Informasjon om stans i alle besøk

Helsedirektoratet har innført stans i alle besøk på offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner.
Tiltakene innføres med umiddelbar virkning i Trondheim kommune.

Det er heller ikke tillatt for pårørende å hente brukere for å gå tur.

Vennlig hilsen

-Gerd Ingeborg Dyndal
Sekretær, Trondhjems Hospital

13.03.2020

Pårørendeinformasjon ang. koronaviuset

Til alle pårørende

Som sikkert kjent allerede er alle aktiviteter på Hospitalet avlyst på grunn av smittefare.

Aktivitørene er rundt på avdelingene og spiller og synger for brukerne slik at det blir litt hygge i denne tiden.

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner der det er sårbare grupper.

I tilfeller der det er nødvendig med besøk fra nærmeste pårørende er det innført adgangskontroll – må ringe avdelingen på forhånd og vedkommende må skrive seg inn med navn og telefonnummer i hovedinngangen.

Med disse tiltakene håper vi å unngå at brukerne våre blir smittet.  Blir det noen endringer kommer vi tilbake til det.

Ønsker alle ei riktig god helg!

Vennlig hilsen

-Gerd Ingeborg Dyndal
Sekretær, Trondhjems Hospital

09.03.2020

Viktig informasjon

Viktig informasjon iht. Koronavirus

Vi har besluttet i dag at alle fellesarrangement de neste fjorten dagene avlyses.

Dette gjøres for sikkerhets skyld og for å redusere smitterisiko for sårbare beboere og brukere.

Mindre interne arrangement hvor personal og brukere deltar opprettholdes.

Dersom du som ansatt eller noen beboer i løpet av de siste 14 dagene har vært i kontakt med person som er bekreftet syk, skal nærmeste leder kontaktes for iverksetting av rutiner for dette.

Det vil bli sendt ut eget informasjonsskriv til pårørende.

For besøkende vil det henge ytterligere informasjon ved inngangspartiene.

Det bes besøkende om å respektere anvisningene og vise ekstra varsomhet i perioden fremover.

Husk god hoste- og håndhygiene!!

– Sigurd Ingvaldsen

Forstander, Trondhjems Hospital