Tilbud til yngre med demenssykdom

En informasjonsvideo om våre tilbud.