Løkkan Frivilligsentral

Løkkan Frivilligsentral er en møteplass som knytter kontakt mellom mennesker i nærmiljøet.

Løkkan Frivilligsentral er en frivilligsentral for Midtbyen, Øya og Elgeseter. Sentralen eies av Trondhjems Hospital og drives i samarbeid med Kultur- og kirkedepartementet og Trondheim kommune. Sentralen initierer, mobliserer og samordner frivillig aktivitet i nærområdet. Det er rundt 120 frivillige knyttet til sentralen.

Aktiviteter som tilbys fra de frivillige er bl.a. besøkstjeneste, hjelp til små praktiske oppgaver, følgeoppdrag til Hospitalets aktiviteter, butikk, lege osv. I tillegg stiller sentralen med frivillige til de fleste aktiviteter og arrangement på Hospitalet – som Lille kafe, bingo, Hospitalsdager, andakt, sangstunder m.m.

Frivilligsentralen driver også Løkkanringen seniordans, Onsdagskafe, lesegruppe, gågruppe og papirinnsamling.

Har du lyst til å være med? Eller ønsker du tjenester fra frivillige?

Besøk Løkkan Frivilligsentrals hjemmeside for mer informasjon


Våre ansatte:

Daglig leder
Hilde Grethe Skaret

Frivilligkoordinator
Andreas Pedersen

Folkehelseansvarlig
Tove Kristin Strømsvåg

Løkkan Frivilligsentral holder åpent mandag – torsdag 09:00-15:00

Vi kan kontaktes på post@lokkan.frivilligsentral.no eller telefon 72 54 41 92