Læring- og mestringstilbud


Lavollen, Løkkanstua og Østfløya samarbeider om ulike lærings- og mestringstilbud, spesielt rettet mot yngre personer med demenssykdom. Pr. i dag er dette samtalegrupper for pårørende, samtalegruppe for ungdom, undervisning, veiledning og diverse kurs.

Hvis du er interessert, ta kontakt med an av avdelingene eller tlf. 902 70 468 .