Kontaktinformasjon:

Divisjonsleder

Marte Lund

986 69 668

Avdelingsleder

Vera Wilmann

948 62 077

Avdelingene:

BK 2   

72 54 41 73 

BK 3   

72 54 41 74