Informasjon om stans i alle besøk

Helsedirektoratet har innført stans i alle besøk på offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner.
Tiltakene innføres med umiddelbar virkning i Trondheim kommune.

Det er heller ikke tillatt for pårørende å hente brukere for å gå tur.

Vennlig hilsen
-Gerd Ingeborg Dyndal
Sekretær, Trondhjems Hospital