13.03.2020

Pårørendeinformasjon ang. koronaviuset

Til alle pårørende

Som sikkert kjent allerede er alle aktiviteter på Hospitalet avlyst på grunn av smittefare.

Aktivitørene er rundt på avdelingene og spiller og synger for brukerne slik at det blir litt hygge i denne tiden.

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner der det er sårbare grupper.

I tilfeller der det er nødvendig med besøk fra nærmeste pårørende er det innført adgangskontroll – må ringe avdelingen på forhånd og vedkommende må skrive seg inn med navn og telefonnummer i hovedinngangen.

Med disse tiltakene håper vi å unngå at brukerne våre blir smittet.  Blir det noen endringer kommer vi tilbake til det.

Ønsker alle ei riktig god helg!

Vennlig hilsen

-Gerd Ingeborg Dyndal
Sekretær, Trondhjems Hospital