Gnist-koret

De fleste av medlemmene av Gnist, kommer fra Lavollen og Løkkanstua aktivitetssenter, men tilbudet er nå åpent for alle personer med en demensdiagnose.

Både Lavollen og Løkkanstua er aktivitetstilbud for yngre personer med en demenssykdom, og begge tilbudene ligger under Trondhjems Hospital.

Koret ble startet høsten 2017 hvor det hele startet som en felles sangstund, én dag i uka.

Sangstunden hadde vi i kjelleren på hospitalet, sammen med kulturkoordinator og gitarist Ivar Glasø. Etter hvert ble det et felles ønske om å danne et kor, og øvelsene ble flyttet til Hospitalskirka. Vi øver fortsatt i Hospitalskirka hver fredag. Våren 2018 hadde koret sin første opptreden, og etter dette har vi hatt flere opptredener både i og utenfor Trondhjems hospitals regi.

Meld deg på eller kontakt oss for mer informasjon:

Fornavn og etternavn
Telefonnummer vi kan nå deg på
E-post vi kan nå deg på
Fortell litt om den som ønsker å delta.
For mer informasjon, se: Personvernerklæring