Gnist-koret

Gnistkoret kommer fra Lavollen og Løkkanstua aktivitetssenter. Både Lavollen og Løkkanstua er aktivitetstilbud for yngre personer med en demenssykdom, og begge tilbudene ligger under Trondhjems hospital. Gnistkoret ble startet høsten 2017 hvor det hele startet som en felles sangstund, én dag i uka.

Sangstunden hadde vi i kjelleren på hospitalet, sammen med kulturkoordinator og gitarist Ivar Glasø. Etter hvert ble det et felles ønske om å danne et kor, og øvelsene ble flyttet til Hospitalskirka. Vi øver fortsatt i Hospitalskirka hver fredag. Våren 2018 hadde koret sin første opptreden, og etter dette har vi hatt flere opptredener både i og utenfor Trondhjems hospitals regi.