Kurskonseptet:

• En kursdag annenhver måned (feb, april, juni, aug, okt, des)

• Kursperiode: Seks moduler (1 år)

• Kursdagen: Kl. 9 – 16 inkl. lunsj

• Kursene arrangeres i Inderøy (Maurtuva Vekstgård) og Trondheim (Trondhjems Hospital)

 

• Kurset er et prosjekt som vil gå over 1,5 år (ut 2025)

• Kursavgift: 100,- per deltaker per kursdag

6 moduler over en periode på ett år:

Modul 1) Å leve med demenssykdom, håp, mestring og muligheter.

Modul 2) Nærnettverk, samliv og relasjoner.

Modul 3) Ung med demenssykdom.

Modul 4) Økonomi, arbeidsliv og rettigheter.

Modul 5) Hverdagsmestring og livsstilsfaktorer.

Modul 6) Velferdsteknologi.

Mellom kurssamlingene inviteres deltakerne til å være med på digitale samtalegrupper

med de andre kursdeltakerne og fagpersoner fra Trondhjems Hospital og Maurtuva Vekstgård. I tillegg arrangeres ulike webinar der målgruppen er nærnettverket til deltakerne på kurset.

Påmelding:
Påmelding kan gjøres via:
Trondhjems Hospital (Trøndelag sør)
For mer informasjon, se; personvernerklæring