Våre airbnb-boliger

Trondhjems Hospital har leiligheter for kortidsleie gjennom tjenesten airbnb.

«Litj-huset»

Byens eldste trehus (fra 1600- / 1700-tallet)

Kongens gate 82b