Project Description

Historie

Trondhjems Hospital er en unik institusjon i norsk historie. Den har vært i kontinuerlig drift som mild stiftelse på samme tufter siden 1277. Men Hospitalet har også; røtter som går tilbake til et Mariahospital fra 1100-talet. Det gir Spitalen på Vollene en utviklingshistorie som gjør stiftelsen spesiell også i europeisk perspektiv.”
Vi er således den eldste helseinstitusjon i Norden.
Trondhjems Hospital har vært gjennom skiftende tider og regimer. I dag samarbeider vi nært med Trondheim kommune, gjennom en driftsavtale som finansierer ulike omsorgstjenester for brukerne våre.
Hospitalet er i dag en moderne og fremtidsrettet organisasjon med sykehjem, bokollektiv for personer med demenssykdom, heldøgns omsorgsboliger, seniorleiligheter, aktivitetssenter for yngre personer med demenssykdom, aktivitetssenter for seniorer og frivilligsentral. Det er mange ulike kulturelle aktiviteter knyttet til Hospitalet, og vi har eget kjøkken som driver kafé og cateringvirksomhet. Vi har også egen kirke, Hospitalskirken, som det er knyttet en god del kulturell aktiviteter til i tillegg til kirkelige handlinger.
Eiendomsdriften er det andre økonomiske fundament som den omfattende virksomheten står på. Den er helt avgjørende for Hospitalsstiftelsens videre utvikling.
Grunnleggende verdibegrep ved Trondhjems Hospital er;  glede, respekt og omtanke