Project Description

Trondhjems Hospital

Historie

Trondhjems Hospital er en unik institusjon i norsk historie. Den har vært i kontinuerlig drift som mild stiftelse på samme tufter siden 1277. Men Hospitalet har også røtter som går tilbake til et Mariahospital fra 1100-talet. Det gir Spitalen på Vollene en utviklingshistorie som gjør stiftelsen spesiell også i europeisk perspektiv.

Vi er således den eldste helseinstitusjon i Norden.

Trondhjems Hospital har vært gjennom skiftende tider og regimer. I dag samarbeider vi nært med Trondheim kommune, gjennom en driftsavtale som finansierer ulike omsorgstjenester for brukerne våre.

Fremtid

Hospitalet er i dag en moderne og fremtidsrettet organisasjon med sykehjem, bokollektiv for personer med demenssykdom, heldøgns omsorgsboliger, seniorleiligheter, aktivitetssenter for yngre personer med demenssykdom, aktivitetssenter for seniorer og frivilligsentral. Det er mange ulike kulturelle aktiviteter knyttet til Hospitalet, og vi har eget kjøkken som driver kafé og cateringvirksomhet.

Vi har også egen kirke, Hospitalskirken, som det er knyttet en god del kulturell aktiviteter til i tillegg til kirkelige handlinger.

Eiendomsdriften er det andre økonomiske fundament som den omfattende virksomheten står på. Den er helt avgjørende for Hospitalsstiftelsens videre utvikling.

Wikipedia

Trondhjems Hospital er en veldedig stiftelse i Trondheim som har vært i kontinuerlig drift siden 1277. Før det har et Mariehospital eksistert på samme sted allerede på 1100-tallet. Hospitalet har alltid ligget på det som nå heter Hospitalsløkkan i utkanten av Trondheim sentrum. Hospitalet driver i dag bl.a. sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenester. Betydelige bygg i stiftelsens besittelse på Hospitalsløkkan ved siden av sykehjems-/omsorgskomplekset er Hospitalskirken fra 1705.

 

Fra kulturminnesok.no

Lagt inn avTrøndelag fylkeskommune

Hovedbygningen er oppført i tegl i to etasjer med slakt valmtak tekket med rød, krum tegl. Trondhjems Hospital har stor verdi både i miljømessig, kulturhistorisk og arkitekturhistorisk sammenheng. Den velproposjonerte hovedbygningen i Empirestil, oppført rett etter bybrannen i 1842, danner fondveggen i parken bak Hospitalskirken. Hospitalsanlegget består nå av fem bygninger oppført fra 1844-1977.

Grunnleggende verdibegrep ved Trondhjems Hospital er;  glede, respekt og omtanke