Hospitalskirken

Utleie

Kirka leies ut til bryllup, barnedåp, begravelser, konserter og andre arrangement.

Kontakt oss på telefon 72 54 42 00.

Historie

Hospitalskirken, med sitt karakteristiske tårn og tak, markerer seg godt i den gamle bybebyggelsen på Hospitalsløkkan. Den ble reist og sto ferdig på forsommeren i 1706 og erstattet da en “brøstfeldig” middelalderkirke på samme sted. Inspirert av høyalteret i Nidarosdomen, oktogonen, ble den bygget som den første kirke med åttekantet grunnplan i Norge, og ble tegnet av Johan Christoffer Hempel fra (det reformerte) Nederland (Holland).

Prekestolen og altertavlen ble laget av Henrik Biltsnider på 1640-tallet og har således stått i den gamle kirken. Altertavlens dramatiske hovedmotiv, Jesu korsfestelse, ble malt av hospitalsprest Gustav Adolf Lammers i 1830. Han var en stor predikant, og en ikke ubetydelig maler og arkitekt. Lammers ble senere modell for Ibsens kompromissløse prest Brand.Virksomheten i Hospitalskirken

Hospitalskirken er eiet av Stiftelsen Trondhjems Hospital. Hospitalet har fra middelalderen hatt ansvar for sin egen kirke. I dag er virksomheten i Hospitalskirken en del av tilbudet fra Nidaros domkirkes menighet (Domkirken og Vår Frue menigheter). Det forrettes årlig 11 søndagsgudstjenester i kirken, i tillegg til julaften, hvor Nidaros biskop alltid deltar.. Vi legger vekt på at gudstjeneste skal ha en enkel form og benytter en eldre liturgi fra 1977. Gudstjenestene er åpne for alle og er rettet inn mot lokalmiljøet og de ulike beboergruppene på Trondhjems Hospital. Kirken benyttes også ofte til gravferd og vielser. Det tilbys også en egen kulturvirksomhet i kirken. En gruppe med tilknytning til Hospitalet og lokalmiljøet er ansvarlig for denne virksomheten.

Menighetsprestene i Nidaros domkirkes menighet tjenestegjør også i Hospitalskirken, hvor sokneprest Torstein Amundsen er knyttet opp mot Hospitalet.Kontaktinformasjon

Kulturkoordinator

Ivar Glasø

Telefon: 950 74 783

Sokneprest

Torstein Amundsen

Telefon: 948 15 123

Hospitalskirksens Venner

Sigurd Ingvaldsen

Telefon: 913 29 203‬