Project Description

Hospitalskirken

Historie

Hospitalskirken, med sitt karakteristiske tårn og tak, markerer seg godt i den gamle bybebyggelsen på Hospitalsløkkan. Den ble reist i 1705 og erstattet da en “brøstfeldig” middelalderkirke på samme sted. Den ble bygget som den første kirke med åttekantet grunnplan i Norge, og ble tegnet av Johan Christoffer Hempel fra det reformerte Holland.

Prekestolen og altertavlen ble laget av Henrik Biltsnider på 1640-tallet og har således stått i den gamle kirken. Altertavlens dramatiske hovedmotiv, Jesu korsfestelse, ble malt av hospitalsprest Gustav Adolf Lammers i 1830. Han var en stor predikant, og en ikke ubetydelig maler og arkitekt. Lammers ble senere modell for Ibsens kompromissløse prest Brand.Virksomheten i Hospitalskirken

Hospitalskirken er eiet av Stiftelsen Trondhjems Hospital. Hospitalet har fra middelalderen hatt ansvar for sin egen kirke. I dag er virksomheten i Hospitalskirken en del av tilbudet fra Domkirken og Vår Frue menigheter. Det forrettes årlig 8 søndagsgudstjenester i kirken. Vi legger vekt på at gudstjeneste skal ha en noe enklere form enn høymessen. Gudstjenestene er åpne for alle og er rettet inn mot lokalmiljøet og de ulike beboergruppene på Trondhjems Hospital. Kirken benyttes også ofte til gravferd. Det tilbys også en egen kulturvirksomhet i kirken. En gruppe med tilknytning til Hospitalet og lokalmiljøet er ansvarlig for denne virksomheten.

Menighetsprestene i Domkirken og Vår Frue menigheter tjenestegjør også i Hospitalskirken.

Sokneprest Torstein Amundsen er knyttet opp mot Hospitalet. Han har telefon 908 71 301 .Utleie

Kirka leies ut til bryllup, barnedåp, begravelser, konserter og andre arrangement.

Kontakt oss på telefon 72 54 42 00.

Kommende gudstjenester, andakter og konserter i kirka:

Søndagsmesse (Hospitalskirka)

4. desember kl. 14:00 - 15:00

Julekonsert i Hospitalskirka

9. desember kl. 12:00 - 13:30

Julekonsert i Hospitalskirka

14. desember kl. 12:00 - 13:30

Julegudstjeneste

24. desember kl. 11:00 - 12:30